De kosten voor kinderopvang  en peuterwerk worden betaald door twee partijen: de ouders, de belastingdienst of de gemeente Emmen. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van het gezinsinkomen en van het aantal kinderen. De ouder is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van deze bijdrage via de belastingdienst. We bieden geen lastige pakketten aan, maar hanteren één tarief voor vast en flex contracten!

Uurtarieven 2019:
Kinderdagverblijf:         € 7,40 (over 50 weken)
Buitenschoolse opvang: € 7,15 (over 50 weken)
Peuterwerk:                       6,55  (over 40 weken)              
 
Voorbeeld rekensom urenafname kinderopvang en bso:
Aantal uren per week (15) x 50 (weken open): 12 = 62,5 uur per maand.
 
Voorbeeld rekensom urenafname peuterwerk:
Aantal uren per week (6) x 40 (weken open) : 12 = 20 uur per maand.


Bij Kindercentrum Calimero worden uren afgenomen, in plaats van dagdelen zoals op de meeste kinderdagverblijven. Het aantal uren per maand mag ook flexibel ingezet worden. Wel wordt verwacht dat uiterlijk een week van te voren de dagen worden door gegeven ivm het inplannen van de beroepskrachten.
 Minimale afname is 5 uur per week voor zowel het kinderdagverblijf als de bso.
Minimale afname voor peuterwerk is 6 uur per week.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Openingsdagen peuterwerk:
                             * maandag:         8.45 -  11.45
                             * woensdag:        9.00 -  12.00 
                             
                              *dinsdag:             8.45 - 11.45
                              *donderdag:       8.45 - 11.45
                           
 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Aly Meijer. Tel: (0591- 852710)
Of... kom gewoon eens gezellig binnen wandelen!
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 * Alleen voorschoolse opvang over 40 weken (6.30 - 8.30 )
    Minimale afname is 2 uur per week                                                

                                                                      € 7,85(over 40 weken)

* Alleen vakantie opvang:        

    Minimale afname is 5 uur per week        € 8,00