Dreumes/peutergroep "de Eendjes" is er voor kinderen in de leeftijd van 2 - 4 jaar. Ook deze groep heeft een aparte ruimte binnen het Kindercentrum. Het lokaal is ingericht naar hun leeftijd. De kinderen kunnen zich bij ons op hun eigen tempo ontwikkelen, gestimuleerd door het geven van positieve aandacht en ondersteuning door de leiding. Ouders worden nauw betrokken bij de ontwikkeling dmv de dagelijkse overleg die er plaats vindt tijdens het brengen en halen. 


Er wordt gewerkt met het programma: Uk en Puk. Op deze manier kunnen we bijdragen aan een goede taalontwikkeling. 
Tevens brengt het voor de kinderen en de leiding een structuur met zich mee. Spelen staat centraal! De kinderen leren nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen. Spelen is ontdekken en spelen is groeien. 
Kinderen hebben naast warmte en geborgenheid behoefte aan structuur. Wij bieden daarom een duidelijke dagindeling.

De dreumes/peutergroep heeft een eigen grote buitenruimte voorzien van een glijbaan, wipwap, schommel, zandbak. Ook hebben ze een plein waar ze kunnen fietsen, spelletjes kunnen doen en heerlijk kunnen zitten. Bij mooi weer zullen de kinderen veel buiten zijn, want buiten spelen is gezond. Ook gaat de leiding er wel eens met de kinderen op uit naar het achter gelegen park dat grenst aan het Kindercentrum.