Babygroep "de Kuikentjes" heeft een aparte ruimte waar het kindje zich op zijn of haar eigen manier kan ontwikkelen, het lokaal is ingericht naar hun leeftijd. Het ritme van thuis wordt overgenomen. Ouders bepalen zelf hoeveel, hoe vaak en wanneer hun kindje moet drinken, eten, slapen. Ook is er de mogelijkheid voor de moeder om zelf borstvoeding te geven. 
Ouders nemen zelf luiers en flesvoeding mee. De kinderen hebben een eigen bakje op de groep voorzien van     naam waar de leiding de spulletjes van de baby in kan leggen. 


Naar mate de kinderen groter worden, gaan ze steeds meer het ritme van de groep overnemen. Het gebruiken van een maaltijd of een tussendoortje wordt een gezamenlijke activiteit. Dit geeft structuur aan de dag: een rustmoment voor de hele groep waarin contact met elkaar is. 
Ook heeft de babygroep een aparte buitenruimte, ingericht naar deze leeftijd. Buiten zijn is gezond, dus bij goed weer zullen de leidsters met de kinderen veel buiten zijn op hun eigen babypleintje of er wordt met de kinderen gewandeld.
De babygroep is voor kinderen in de leeftijd van 0 - 1,5 / 2 jaar.