Binnen Kindercentrum Calimero zijn er richtlijnen aangepast rondom veiligheid en hygiëne. De maatregelen worden gecommuniceerd naar ouders/verzorgers en waar mogelijk ook naar kinderen.

*Dreumes/peuter en peuter-activiteitengroep: BRENGEN:
De hal van het Kinderdagverblijf is om de 1,5 meter afgeplakt met tape, wat doorloopt tot de zijdeur van de dreumes/peutergroep. Het kind wordt door één ouder gebracht. Een gesprekje met de leiding kan en mag. Vervolgens loopt ouder door naar de zijdeur en verlaat het lokaal via het hofje. Hierna kan een andere ouder met het kind naar binnen. Ook de ouders met kinderen van de peuter-activiteitengroep gaan bij het Kinderdagverblijf naar binnen. Vanaf 8.30 gaan ze met de leidster mee naar hun eigen groep. Is er al een ouder in het lokaal? dan wordt er gewacht achter de gele streep. 
*Dreumes/peuter en peuter-activiteitengroep: HALEN:
Op het kindrooster en het bord staat de haaltijd per kind aangegeven. Wanneer de bel gaat loopt de leiding met het kind naar de buitendeur. Na een kort gesprekje op 1,5 meter verlaten ouder en kind het Kindercentrum en de deur wordt door de beroepskracht weer afgesloten.

*Babygroep: BRENGEN:
Bij binnenkomst van de babygroep is de vloer afgeplakt met tape in een vierkant. Hier neemt de beroepskracht het kind aan en neemt vervolgens 1,5 meter afstand van de ouder. Ouders kunnen de tas met spullen op het aanrecht zetten zodat de beroepskracht de tas uit kan pakken en spulletjes in desbetreffend bakje kan doen. Na een gesprekje verlaat de ouder de babygroep door dezelfde hal weer richting de buitendeur. Is er al een ouder in het lokaal? Dan wordt er gewacht voorin de hal zodat er geen aanraking plaats kan vinden.
*Babygroep: HALEN:
Op het kindrooster en het bord staat de haaltijd per kind aangegeven. Wanneer de bel gaat loopt de leiding met het kind naar de buitendeur. Na een gesprek op 1,5 meter afstand, verlaten ouder en kind het Kindercentrum en de deur wordt door de beroepskracht weer afgesloten.

*BSO: BRENGEN:
Ouders blijven in de hal waar de beroepskracht op hen wacht en neemt het kind mee naar binnen, of het kind komt alleen naar binnen. Natuurlijk is er tijd voor de ouder voor een gesprekje, wel op 1,5 m afstand van elkaar. Wanneer alle kinderen binnen zijn zal de deur worden afgesloten.
*BSO: HALEN:
Wanneer de bel gaat loopt de beroepskracht met het kind naar de buitendeur. Het kind kan zelf naar de ouder lopen en de beroepskracht blijft op 1,5 meter afstand. Ouders blijven of buiten wachten of betreden alleen de hal van de bso. Beroepskracht sluit de deur wanneer ouder en kind de bso verlaten.

Voor alle groepen geldt: beroepskrachten dragen er zorg voor dat het kind schoon is, een jas aan heeft en de tas van het kind is ingepakt bij het halen. 

Per 1 december 2020 dragen de ouders tijdens het brengen een mondkapje wanneer ze naar binnen lopen.

Algemene richtlijnen hygiëne en veiligheid:
*Tussen de beroepskrachten wordt 1,5 meter afstand bewaard.
*Tussen beroepskracht en ouder wordt 1,5 meter afstand bewaard.
*Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand worden bewaard.
*Tussen beroepskrachten en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand worden bewaard.
*Bij binnenkomst vragen beroepskrachten de ouders of kinderen of ouders klachten hebben. Kinderen met een snotneus zijn gewoon welkom!
*Ontwikkelen er zich klachten gedurende de dag, dan worden ouders gebeld en wordt het kind gehaald. Ouders dragen er zorg voor dat ze altijd iemand achter de hand hebben om hun kind te halen wanneer ze zelf op het werk zijn en de werkplek niet kunnen verlaten.
*Niezen en hoesten doen we in de elleboog.
*Beroepskrachten en kinderen wassen geregeld hun handen en sowieso voor en na het eten, na de toiletgang, na het (buiten) spelen. De kinderen leren spelenderwijs omgaan met de nieuwe maatregelen.

Fysiek contact:
*Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
*Iedereen wast handen conform de richtlijn frequent en met water en zeep gedurende 20 seconden. Bij binnenkomst kunnen ouders en beroepskrachten hun handen reinigen met handgel.
*Handen worden gedroogd met papieren doekjes.
*Niet aan gezicht zitten.
*Beroepskrachten dragen handschoentjes tijdens verschonen van kinderen.

Schoonmaken:
Beroepskrachten maken meerdere malen per dag deurklinken, toiletten, materialen schoon. 

Thuisblijfregels/ gezondheid kinderen en beroepskrachten:
Kinderen en beroepskrachten met erge keelpijn, koorts en plotseling verlies van reuk en smaak blijven thuis. Als een kind of beroepskracht chronische verkoudheidsklachten of hooikoorts heeft is hij of zij gewoon welkom. Bij twijfel of als de klachten veranderen wordt er geadviseerd thuis te blijven. 
We vertrouwen erop dat ouders hun verantwoordelijkheid nemen voor het kind en dat de beroepskrachten ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen. 

Tevens proberen alle beroepskrachten op een zo goed als normale manier te werken en om te gaan met de kinderen. Kinderen mogen geen angst krijgen en zijn liefde en genegenheid nodig om zich veilig te voelen bij ons Kindercentrum.