Peuterwerk:
 
Peutergroep "de Haantjes" is er voor kinderen in de leeftijd van 2 - 4 jaar. Een "voorschool" op een andere plek dan de basisschool. Kinderen moeten al heel wat jaren verplicht naar school en dan is het fijn dat kinderen zich elders tot die tijd kunnen ontwikkelen en voorbereiden.De "Haantjes" groep heeft een aparte ruimte binnen Kindercentrum Calimero. Tevens kunnen zij gebruik maken van de keuken van de bso en de grote buiten ruimte. De groep wordt begeleidt door één pedagogisch medewerkster: Belinda de Vries.
 
Er wordt in de groepen gewerkt met het programma Uk en Puk, een methode met activiteiten voor kinderen van 2 - 4 jaar.
Natuurlijk draait het bij Uk en Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk en Puk leert kinderen nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen!
De pop Puk is het vriendje van de kinderen die van alles mee maakt.
De belevenissen van Puk zijn voor de kinderen heel herkenbaar. Kinderen kunnen zich met Puk identificeren. De eigen inbreng van kinderen is erg belangrijk.
Tevens besteed Uk en Puk veel aandacht aan spraak- en taalontwikkeling.
 
 
Alle kinderen kunnen voor Peuterwerk terecht bij Kindercentrum Calimero!
 
Openingstijden Peuterwerk:
 
Dinsdag:               8.30 - 11.30
Donderdag:           8.30 - 11.30
 
*Tijdens de schoolvakanties is  Voorschool "de Haantjes" gesloten.*